Användarvillkor bilder

Följande användarvillkor gäller för bilderna på denna och alla andra ESG-webbplatser:

  • För neutrala pressmeddelanden kan bilderna användas direkt för tryckta medier så länge ett exemplar skickas till oss.
  • All annan pressanvändning, särskilt för onlinemedier, kräver vårt skriftliga samtycke i varje fall.
  • Vi har investerat mycket ansträngning, tid, pengar och kärlek i vår ganska omfattande bildkatalog av ädelmetaller, varför vi här uttryckligen påpekar följande: Bilder från denna och alla andra ESG-webbplatser får inte användas för reklamändamål, av konkurrenter, bloggare eller andra icke legitima personer. ESGs egna bilder får inte heller användas för auktionsändamål online eller i annan reklam för kommersiella eller privata kommersiella transaktioner.
  • All kommersiell bildanvändning som inte uttryckligen godkänts av oss skriftligen kommer att undersökas. Detsamma gäller naturligtvis senare modifierade eller tekniskt manipulerade originalbilder från ESG.
  • Privatpersoner som vill använda bilder för "hemanvändning" och inte publicerar dem på Internet kan naturligtvis skriva ut dem och använda dem för 100 % icke-kommersiella ändamål.