Dear customers,

please note that the 2G regulation and FFP2 mask obligation apply for arranged appointments on site.
For more information on the Corona Ordinance, please visit the state government website.

Användarvillkor bilder

Följande användarvillkor gäller för bilderna på denna och alla andra ESG-webbplatser:

  • För neutrala pressmeddelanden kan bilderna användas direkt för tryckta medier så länge ett exemplar skickas till oss.
  • All annan pressanvändning, särskilt för onlinemedier, kräver vårt skriftliga samtycke i varje fall.
  • Vi har investerat mycket ansträngning, tid, pengar och kärlek i vår ganska omfattande bildkatalog av ädelmetaller, varför vi här uttryckligen påpekar följande: Bilder från denna och alla andra ESG-webbplatser får inte användas för reklamändamål, av konkurrenter, bloggare eller andra icke legitima personer. ESGs egna bilder får inte heller användas för auktionsändamål online eller i annan reklam för kommersiella eller privata kommersiella transaktioner.
  • All kommersiell bildanvändning som inte uttryckligen godkänts av oss skriftligen kommer att undersökas. Detsamma gäller naturligtvis senare modifierade eller tekniskt manipulerade originalbilder från ESG.
  • Privatpersoner som vill använda bilder för "hemanvändning" och inte publicerar dem på Internet kan naturligtvis skriva ut dem och använda dem för 100 % icke-kommersiella ändamål.