Dear customers,

Please note that our customer service is only available until 17:00 today. As of Wednesday, 17.07.2024, we will be available again by telephone as usual during our extended service hours until 19:00.

Rodium köp

Rodium, som alla platinametaller, återvinns noggrant på grund av det höga detaljhandelspriset. Det mesta av det återvunna rodiumet kommer från återvinning av bilkatalysatorer. Metalliskt rodium levereras/säljs vanligtvis till ESG som en legeringskomponent utöver platina, från termoelement och laboratorieutrustning från industriföretag, forskningsinstitutioner och universitet. Från elektronikindustrin når rodiumavfall ESG, t.ex. i form av rodiumbelagda spetsar av reed-reläer, för återvinning av ädelmetaller.

ESG köper inte bilkatalysatorer. Denna speciella slags återvinning drivs av företag som är specialiserade på katalysatoråtervinning, som köper katalysatorer, separerar de ädelmetallbelagda kärnorna, homogeniserar dem, testar dem och sedan skickar dem i stora partier för raffinering av ädelmetall.

Med allt annat skrot som innehåller rodium kan du med tillförsikt vända dig till ESG.