Dear customers,

Please note that the Corona alert level has been in effect in Baden-Württemberg since Wednesday, 17.11.2021.
This means among other things: 3G regulation in the retail sector. Non-immunized persons are thus only allowed entry with a negative antigen rapid test.
More information on the pages of the state government.
Thank you for your understanding and stay healthy!

Rodium köp

Rodium, som alla platinametaller, återvinns noggrant på grund av det höga detaljhandelspriset. Det mesta av det återvunna rodiumet kommer från återvinning av bilkatalysatorer. Metalliskt rodium levereras/säljs vanligtvis till ESG som en legeringskomponent utöver platina, från termoelement och laboratorieutrustning från industriföretag, forskningsinstitutioner och universitet. Från elektronikindustrin når rodiumavfall ESG, t.ex. i form av rodiumbelagda spetsar av reed-reläer, för återvinning av ädelmetaller.

ESG köper inte bilkatalysatorer. Denna speciella slags återvinning drivs av företag som är specialiserade på katalysatoråtervinning, som köper katalysatorer, separerar de ädelmetallbelagda kärnorna, homogeniserar dem, testar dem och sedan skickar dem i stora partier för raffinering av ädelmetall.

Med allt annat skrot som innehåller rodium kan du med tillförsikt vända dig till ESG.