Återvinning av ädelmetaller från industrin

ESG återvinner ädelmetallerna guld, silver, platina, palladium och rodium från olika produktionsrester.

Stanskontakter

Kontaktnitar

Ädelmetallbelagda material

Anoder

Targets

Bränsleceller

Tandlegeringar

Termoelement av Pt, Rh, Ir