Dear customers,

please note that the 2G regulation and FFP2 mask obligation apply for arranged appointments on site.
For more information on the Corona Ordinance, please visit the state government website.

Återvinning av ädelmetaller från industrin

ESG återvinner ädelmetallerna guld, silver, platina, palladium och rodium från olika produktionsrester.

Stanskontakter

Kontaktnitar

Ädelmetallbelagda material

Anoder

Targets

Bränsleceller

Tandlegeringar

Termoelement av Pt, Rh, Ir