hemsida
telefon: +49 7242 9535177

Tjänster för laboratorier och mottagningar

För tandtekniska laboratorier och tandläkare återvinner vi ädelmetallerna guld, silver, platina och palladium ur följande skrottyper eller köper filspån och smältbart material direkt efter genomförd analys:

  • Krats/skräp
  • Filterpåsar
  • Tandguld
  • Filspån/gjutkon

 

Vid försäljning eller omarbetning kan du antingen utnyttja vår uppköpsservice per post eller personligen komma förbi för direktförsäljning till oss i vårt mottagningscenter i Rheinstetten.

 

I det sistnämnda fallet kan du, om du vill, vara närvarande när vi smälter och analyserar materialet och därefter direkt få kontanter eller guldtackor i betalning.

 

För mängder från 500 g tandguld/filspån resp. från 50 kg krats/filterpåsar kan du begära att vår kostnadsfria värdetransporttjänst avhämtar materialet. Vid direkt smältbart material får du ersättningen inom två arbetsdagar från det att materialet hämtats och materialet smälts och analyserats i vårt laboratorium. För krats och filterpåsar tar värderingen ungefär 4 till 6 veckor.

 

Dessutom köper vi även mo-kr-ko-legeringar (modellgjutgods).

 

Du kan till din tandläkarmottagning beställa kostnadsfria kuvert att skicka med patienterna, där du packar in patientens borttagna guldkronor.

 

Dentalscheidgut

Dentalgekrätz
Gekrätz
Dentallegierungen
Dentallegierungen
Feilung / Gusskegel
Feilung / Gusskegel

Anleitung und Informationen Ankaufaubwicklung von Zahngold