hemsida
telefon: +49 7242 9535177

Information om vårt företag

Innan du säljer ditt värdefulla skrot eller anförtror oss att omarbeta det har du självklart rätt att veta mer om vårt företag:

Företaget ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG med säte i Rheinstetten (vid Karlsruhe) och Schänis (nära Zürich) återvinner ädelmetallhaltigt skrot från hela Europa från dental-, smyckes-, galvaniserings- och elektronikindustrin. Vårt företag är verksamt inom försäljning och köp av ädelmetall gentemot de delar av industrin som arbetar med ädelmetaller, inom privat försäljning och köp av ädelmetaller samt som återvinnings- och grossistföretag. Våra kunder finns i hela Europa. Till våra företagskunder hör välkända företag inom ädelmetallbearbetning, exempelvis Siemens, Jenoptik, MAN, Würth, FAG, CR-Recycling och Infineon samt alla större tyska elektroniktillverkare, nästan utan undantag.

Dessutom bedriver vi även handel med ädelmetallprodukter som guldtackor, silvertackor, guldgranulat, silvergranulat, guldsalt, platinatråd, silveranoder, finfördelningselement (Au, Ag, Pd, Pt) osv. och genomför analyser av ädelmetallhalten i fasta ämnen, pulver och vätskor.

Sedan 1999 erbjuder vi även privatpersoner våra tjänster inom ädelmetallåtervinning och köp av ädelmetaller. Det var enkom för detta ändamål som vi inrättade "inköp av små mängder ädelmetall via post" (för inköp av smycken, tandguld, elektrolytsilver, platina och små lotter industriskrot).


Vi får årligen in över 20 000 leveranser guld och material för ädelmetallåtervinning från privatpersoner och småföretag. Deras ädelmetallhalt analyseras sedan exakt, leverans för leverans, i vårt laboratorium, varpå vi omgående betalar kunden. Materialet förvaras efter värderingen under sju dagar i vårt bankvalv, ifall kunden skulle ändra sig och begära en retur. Att köpa ädelmetaller som vi gör blir lönsamt endast på grund av de stora volymerna. På så sätt kan vi även ge privatpersoner möjlighet att sälja sina ädelmetaller direkt till en grossist. Många kunder kommer också personligen till oss om de vill vara närvarande vid analysen.

För detta har företaget presenterats i tyska media flera gånger, bland annat i programmet Galileo på Pro-7, i programmet RTL-Nachtjournal samt i ZDF-programmet "Die Reporter". Särskilt intressant var ett avsnitt av "Galileo" under 2008 på ämnet "Var är det bäst att sälja gammalt guld?". I programmet granskades olika köpare av guld med dold kamera. För guldet till försäljning erbjöd dessa endast en bråkdel av vårt inköpspris. Sämst resultat i testet fick de "agenturer resp. butiker som köper in guld" som finns i vanliga affärer som egentligen inte har något med ädelmetaller, smycken eller tandguld att göra. Även juvelerare låg till största delen tydligt under ESG:s ersättningar eller köpte in material som tandguld endast till ett schablonpris per gram, eftersom de inte hade den tekniska utrustning som krävs för att analysera legeringarnas exakta sammansättning. Flera handlare lockade med höga inköpspris. Efteråt kunde man dock oftast fastställa att dessa "lockpriser" endast gällde små guldtackor på 1-5 g eller endast för märkessmycken som Chopard eller Cartier.

2001 öppnade ESG:s nybyggda mottagningscenter, som är utrustat med den modernaste analys- och säkerhetstekniken. 2007 byggde vi ut vi vår administrativa byggnad genom att lägga till en kontorsdel. Dessutom köpte vi en angränsande tomt för att bygga till ytterligare en lagerhall för våra industrikunder. På grund av det ökande antalet privatkunder som skickar eller personligen levererar sitt guldskrot till oss utökade vi under 2009 våra lokaler för privatkunder med ytterligare en byggnad. Därmed kan vi erbjuda fem separata inköpsrum för privatkunder som, på grund av rekommendationer eller egna efterforskningar, vill sälja sitt guld på plats hos oss. Även vår uppköpsservice per post blir allt mer populär, eftersom kunderna hellre anförtror sitt värdefulla material till en riktig ädelmetallgrossist än de skickar det till en anonym uppköpare online. Vi har även utökat vår välutbildade fast anställda personal och byggt ut vårt laboratorium.

Vi är en professionell, seriös och kompetent kontakt för återvinning av ädelmetaller oavsett om det gäller ett fåtal gram metall eller hundratals ton skrot.
Vår inköpsprocess är QM-certifierad enligt DIN EN ISO 9001:2000 av DEKRA.Om du vill leverera ditt skrot personligen till oss på mottagningscentret bokar du en tid i förväg per telefon +49 7242 9535111 hos ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG i Rheinstetten.