hemsida
telefon: +49 7242 9535177

Metallordlista

Jag vill sälja ädelmetaller

 

Metall Förk. Densitet Smältpunkt Kommentar/användning
Aluminium Al 2,7 g/cm³ 660 °C Ljusgrå-silvrig lättmetall, mycket tänjbar, god ledningsförmåga för värme och elektricitet.
Antimon Sb 6,7 g/cm³ 630 ℃ Ljust silverglänsande, spröd metall. Antimon används i legeringar för att höja hårdheten och gjutbarheten hos andra metaller.
Beryllium Be 1,8 g/cm³ 1 278 ℃ Används i legering med koppar eller nickel för att framställa urfjädrar.
Bly Pb 11,3 g/cm³ 327 °C Mycket mjuk, blåglänsande på färsk yta. Används i batterier eller som skydd mot röntgenstrålning.
Brons - 8,8 g/cm³ ~990 °C Brons/rödgods är en legering av koppar (min. 60 %) och tenn, i vissa fall även zink. Utifrån förhållandet mellan de olika metallerna får man olika sorters brons. Rödgods innehåller, utöver koppar, upp till 11 % tenn, upp till 9 % zink, upp till 7 % bly och upp till 2,5 % nickel.
Dessutom finns det även aluminiumbrons som även innehåller upp till 20 % aluminium.
Kadmium Cd 8,6 g/cm³ 321 °C Kadmium är en silvervit glänsande metall som när den utsätts för luft beläggs med ett tunt oxidlager. Den används som tillsats i legeringar för att sänka smältpunkten och för att höja tänjbarheten. Kadmiumångor är giftiga och får inte andas in.
Krom Cr 7,2 g/cm³ 1 890 ℃ Förkromning används för att rostskydda och dekorera metaller, oftast järn.
Järn Fe 7,9 g/cm³ 1 535 ℃ Järn är det viktigaste nyttomaterialet. Det används för att bygga hus, skepp, bilar, maskiner, verktyg, ofta i stållegeringar tillsammans med krom, kisel, nickel, mangan, kol, volfram osv.
Guld Au 19,3 g/cm³ 1 063 ℃ Mjukt, mycket tänjbart. Tunn guldfolie släpper igenom grönt ljus. Används som smyckemetall, i elektronik och inom odontologin. Guldkurs => Köp av guld =>
Iridium Ir 22,4 g/cm³ 2 443 ℃ Extremt hård och korrosionsbeständig. Används som legeringstillsats med metaller som guld och osmium. Används dessutom i tändstift och inom elektroniken.
Koppar Cu 8,9 g/cm³ 1 083 ℃ Mjuk, rödaktig, mycket tänjbar tungmetall. Koppar är den metall som har den näst bästa ledningsförmågan och den används därför bland annat i kablar.
Magnesium Mg 1,7 g/cm³ 649 °C Oädel lättmetall, används i legeringar i flygplan och motorer.
Mässing -
~8,4 g/cm³ 890-920 °C Som mässing betecknas legeringar av koppar och zink som innehåller minst 50 % koppar. Utöver koppar och zink kan mässing även innehålla upp till 3 % bly. Om även andra ämnen än bly tillsätts talar man om specialmässing.
Vanliga legeringar för plåtar och rör är CuZn37 och för stänger CuZn39Pb3.
Om kopparhalten stiger över 70 % kallas mässinglegeringen även för tombak. När man polerar tombak får den en guldliknande färg. Det används ofta som underlag för double/guldplätering.
Nysilver - ~8,4 g/cm³ ~960 ℃ Nysilver är en legering av 50-67 % koppar, 10-25 % nickel och 12-26 % zink. Nicklet ger legeringen ett silvervitt utseende. Legeringen är hård men elastisk och används till exempel för elektronikfjädrar i reläer, men också i blixtlås eller för bestick. Handelsnamn är Argentan, Alfenide, Alpaka, Christofle, Kinasilver, Pakfong, Hotelsilver, Platinin.
Nickel Ni 8,9 g/cm³ 1 453 ℃ Nickel är mycket tänjbart och segt och kan poleras upp till en fin glans. Det används i legeringar (t.ex. ädelstål, nysilver, nickelhaltigt vitt guld) men också för galvaniska ytor. Nickel kan utlösa allergier. Dammet räknas som cancerframkallande.
Osmium Os 22,5 g/cm³ 3 050 ℃ Osmium är den tyngsta av alla metaller. Det används som legeringstillsats för att göra legeringen extra hård. Det används i industrikatalysatorer och som kontrastmedel för arbete med elektronmikroskop.
Kvicksilver Hg 13,5 g/cm³ -39 °C Silverglänsande halvädel tungmetall som är flytande i rumstemperatur. Används i termometrar och i dental- och smyckesamalgam. Ångorna är giftiga.
Palladium Pd 12,0 g/cm³ 1 552 ℃ Silvervit ädelmetall. Används i katalysatorer, inom elektroniken eller för legeringar (t.ex. vitt guld). Palladiumpris => Köp av palladium =>
Platina Pt 21,4 g/cm³ 1 772 ℃ Silvergrå glänsande ädelmetall. Används i smycken, för medicinsk och elektronisk utrustning samt för katalysatorer. Platinapris =>Köp av platina =>
Rodium Rh 12,4 g/cm³ 1 963 ℃ Används i katalysatorer och som legeringstillsats (t.ex. för termoelement).
Rutenium Ru 12,4 g/cm³ 2 250 ℃ Används i katalysatorer, för galvaniska ytor och i speciallegeringar.
Silver Ag 10,5 g/cm³ 962 °C Mjuk ädelmetall med den bästa ledningsförmågan. Används som metall i smycken och mynt, för elektronisk resp. medicinsk utrustning samt inom fotokemin. Silverpris =>/Köp av silver =>
Titan Ti 4,5 g/cm³ 1 668 ℃ Används inom medicin, fordonstillverkning och rymdfart.
Tantal Ta 16,6 g/cm³ 2 996 ℃ Används i kondensatorer, som ugnsfoder och för laboratorieartiklar inom kemiindustrin.
Vismut Bi 9,8 g/cm³ 271 °C Vismut är en rödvit metall med låg hårdhet och hög sprödhet. Det används i legeringar för att sänka smältpunkten (t.ex. för tennlod) eller för modellgjutning.
Volfram W 19,2 g/cm³ 3 410 ℃ Den av alla metaller som har högst smält- och koktemperatur. Används t.ex. som glödtråd i lampor.
Zink Zn 7,1 g/cm³ 420 °C Ljusgrå tungmetall. God hållfasthet mot atmosfäriskt inflytande. Används för att förzinka stålplåtar och som legeringsmetall (för mässing, tombak, nysilver).
Tenn Sn 7,3 g/cm³ 232 °C Silverglänsande tungmetall, mjuk, tänjbar. Användes tidigare i blandning med bly, numer med koppar och silver, som lödtenn.

 

(Länk till www.wikipedia.org)