hemsida
telefon: +49 7242 9535177

Köp och återvinning av platina (Pt, Rh, Ir)

Vi analyserar platinaskrot professionellt i vårt kontrollaboratorium för ädelmetall och köper det till värdet på den fastställda ädelmetallhalten.

ESG köper och återvinner både platinaföremål i privat ägo, som platinasmycken, platinatackor, platinamynt, minnesmynt av platina samt medaljer, och platinaavfall från industrin som termoelement, platinatråd, platina-rodiumtråd, platina-iridiumtråd, platinaplåt, platinaspån, labbdeglar, labbelektroder, labbnät, tändelektroder, platinakontakter, kontaktnitar, platinasvamp, platinaslam, platinaflingor och liknande.

Oavsett om det handlar om ett fåtal gram från privatpersoner eller om flera kilo från industrileverantörer analyseras ädelmetallhalten i alla inkommande material exakt i vårt kontrollaboratorium för ädelmetaller och ersätts därefter. Om det utöver platina även finns halter av andra återvinningsbara ädelmetaller så ersätter vi naturligtvis även dessa. Våra värderingsprocesser kontrolleras regelbundet av DEKRA som en del i vår QM-certifiering enligt ISO 9001.

 

Vi på ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG har specialiserat oss på återvinning av platina och handel med ädelmetaller. Det finns flera sätt att leverera platina till oss: Skicka det väl förpackat per post som paket, utnyttja vår värdetransporttjänst när det rör sig om större mängder eller boka en tid och lämna själv över materialet. När vi analyserat föremålen och fastställt värdet betalar vi ut beloppet direkt, antingen kontant eller som en check.

ESG Platin-Ankauf

Pt-Schmuck: Platinringe und Pt-Anhänger
Platinschmuck Ankauf
Ankauf von Platindraht / Thermodraht / Laborplatin
Ankauf von Platindraht / Thermodraht / Laborplatin