hemsida
telefon: +49 7242 9535177

Så här fastställer vi värdet på tandguld och annat dentalskrot

Tandguld, dentallegeringar, fyllningar och kronor från det tandtekniska området består i regel av en legering av ädelmetallerna guld, silver, platina och palladium. Ofta förekommer även spår av främmande ämnen som tänder, keramik eller plast. Dessa tar vi bort. Eftersom legeringens exakta sammansättning påverkar värdet på materialet fastställer vi detta i vårt kontrollaboratorium.

 

Ej homogent skrot som filspån eller tandguld smälter vi först ned till en kon för att homogenisera det inför analysen. Direkt därefter redovisar vi värdet.

 

Gult tandguld

Gult tandguld består i regel av en högvärdig legering med följande beståndsdelar:

  • 50 % till 90 % guld
  • 1 % till 30 % silver
  • 0 % till 20 % palladium
  • 0 % till 12 % platina
  • Resten är andra tillsatta metaller

Vitt tandguld

Vitt tandguld kan bestå av olika sorters legeringar:

  • en högvärdig legering av guld och platina
  • en mindre värdefull legering av silver och palladium
  • en stållegering nästan utan värde av molybden/krom/kobolt resp. titan

Proteser

Proteser och tandställningar består endast av en stållegering bestående av molybden, krom och kobolt.

 

På grund av det låga materialvärdet köper vi upp dessa material endast vid en sammanlagd mängd på över 1 kg.

Eftersom tandguld finns i många olika legeringar använder ESG inte något schablonpris per gram för dessa material. Istället analyserar vi den faktiska halten av respektive ädelmetall och ersätter denna från mängder motsvarande 0,1 g.

Zahngold

Anleitung und Informationen Ankaufaubwicklung von Zahngold