hemsida
telefon: +49 7242 9535177

WEEE/återvinning av elektronikskrot

Bara inom EU uppstår varje år några miljoner ton avfall som består av gamla elektronikföremål som har tjänat ut och som skrotas. Livscyklerna för elektronik blir allt kortare, samtidigt som trenden går emot allt mer elektronik, både i privat och yrkesmässig användning, och därmed ökar även mängden avfall exponentiellt.

Att återvinna elektronik är ingen enkel uppgift, eftersom giftiga ämnen och återvinningsbara ämnen ofta är knutna till varandra i apparaterna. Att bara deponera eller förbränna elskrotet är inte aktuellt, eftersom det för det första släpper ut giftiga ämnen som påverkar miljön negativt och för det andra leder till att värdefulla råvaror går förlorade för alltid.

Underskatta inte betydelsen av de avfallsråvaror som finns i elektroniskt skrot! För att utvinna ett gram guld ur malm från en afrikansk gruva måste ca två ton sten fraktas från ett stort djup, malas ned, filtreras, siktas och bearbetas. Eller så kan vi helt enkelt demontera fem uttjänta datorer och återvinna de kretskort och kontakter som finns i dem för att få samma behållning. Då utvinner vi samtidigt även små mängder silver, palladium, koppar och tenn. Per dator, mobiltelefon eller musikanläggning uppgår visserligen ädelmetallhalten till bara några milligram, men med hänsyn till den mängd uttjänt elektronik som finns är återvinning av metallen ett alternativ och en komplettering till gruvdrift att ta på största allvar.

ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG har specialiserat sig på återvinning av de ädelmetaller och icke-järnmetaller som finns i kretskort, chips och datorkontakter sedan 1968. Vi köper ädelmetallhaltigt återvinningsskrot från skrotfirmor och tillverkare i hela Europa.

Om du planerar att avveckla eller avfallshantera en komplett datoranläggning eller en datacentral så hjälper vi förstås även där gärna till med kompetenta samarbetspartner.

 

Dessa samarbetspartner tar hand om fackmässig demontering av gamla apparater och miljöanpassad avfallshantering av de giftiga ämnena. De hjälper till att återföra återvinningsråvarorna till råvarukretsloppet genom att till exempel sälja bildrör till glassåtervinning, plaster till kemiföretag, kabelrester till kopparverk och skrotade kretskort till oss.

Extern reklam