hemsida
telefon: +49 7242 9535177

Är det rätt tid att köpa guld/silver för investeringsändamål?

Kina, Indien och Ryssland går före. De har förstått att vanliga pengar bara är papper med tryck på, och att dessa bara är värda något så länge människor är beredda att lita på det ekonomiska samhällsystem som ligger till grund för dem. Alla tre länder håller på att steg för steg fördela om en del av sina valutareserver i ädelmetaller. Runt om i världen går sedelpressarna på högvarv för att betala för de urspårade statsutgifterna och för att stimulera det av finanskrisen tilltufsade näringslivet med nya, friska pengar. Men för att hålla pengarnas värde stabilt på längre sikt får egentligen mängden pengar bara öka med så många procent som den faktiska tillväxten i det aktuella valutaområdet.

 

Mängden guld och silver däremot kan inte öka hur som helst och har sedan årtusenden haft sin historiska betydelse som det enda betalningsmedel som bevisat att det kan överleva alla andra monetära system. Guld och silver ger visserligen ingen ränteavkastning, men ger däremot på lång sikt ett bibehållet värde. Eftersom tillgången (från guld- och silvergruvor, ädelmetallbrytning som sidoprodukt från andra gruvor, försäljning från centralbanker och investerare, via återvinning) inte har förändrats i någon större utsträckning under många år (variationer på några få procent per år) kan man på längre sikt räkna med stigande ädelmetallpriser, på grund av befolkningsökningen och ständigt nya tekniska användningsområden. På kort sikt får man dock alltid räkna med större kurssvängningar, eftersom det finns mycket stora investeringstillgångar, framför allt i guld, hos centralbanker, fonder och privata investerare, och eftersom dessa investerare alltid har många privata, psykologiska och politiska orsaker att fördela om sina investeringar. En investering i ädelmetaller ska därför inte göras för med målet att göra kortfristiga vinster, utan för att säkra kapital på lång sikt. Det är inte för inte som en gammal talesätt för investerare lyder: "Investera 10 % av er förmögenhet i guld och hoppas att ni aldrig kommer att behöva den".

 

Just nu är fysiska investeringar i ädelmetall även intressanta eftersom realisationsvinster vid försäljning i Tyskland inte beskattas som kapitalinkomst från en tidsfrist på ett år, och därmed är skattefria för privata investerare. Dessutom har privata investerare möjligheten att köpa ädelmetaller anonymt upp till ett värde på 10 000 euro. Detta är ett viktigt psykologiskt argument för många investerare som har intrycket att staten ständigt försöker utöka sina kontrollbefogenheter.

 

Att köpa guld i investeringsformat (investeringsmynt, guldtackor) är, till skillnad från silver, momsbefriat i Tyskland. Silver har å andra sidan en högre kurspotential, eftersom efterfrågan inom industrin växer konstant.

 

Priset för båda dessa metaller har redan stigit kraftigt de senaste åren. Var och en måste själv avgöra när det är den bästa tiden att investera. Köper man nu finns å ena sidan risken att irriteras över en kortsiktig kurskorrigering - köpte jag för tidigt eller vid fel tidpunkt? Å andra sidan är risken om man inte köper nu att man senare, när prisrallyt fortsätter, irriteras över att man inte köpte tidigare.

 

I vilket fall som helst är det klart att en investering i fysisk ädelmetall är en långsiktig investering med syftet att sprida de personliga riskerna. Investeraren bör helst före köpet fundera på var och hur investeringstackorna eller investeringsmynten ska förvaras på ett säkert sätt.

Är det rätt tid att sälja guld just nu?

Guld är pengar!

 

Guld är inget annat än en metall som internationellt erkänns som valuta och investeringsobjekt. Men eftersom man inte kan använda guldet för att betala för normala inköp och räkningar utan att först växla det till aktuell valuta är problemet inte när det ska säljas utan snarare hur och var det ska säljas.

 

Rätt tidpunkt är nämligen när man vill köpa något eller måste betala för något, dela upp eller lösa in ett ädelmetallarv rättvist eller vill realisera en kursökningsvinst.

 

Som traditionell ädelmetallgrossist står vi därför år till förfogande som kompetent och säker inköpspartner för dina ädelmetaller.

Ansvarsfriskrivning

Observera att den information du hittar på vår webbplats inte är investeringsrådgivning och inte utgör någon rekommendation om köp eller försäljning. Innehållet är endast tänkt att ge dig en överblick över den allmänna utvecklingen på ädelmetallmarknaden.