hemsida
telefon: +49 7242 9535177

Återvinning av ädelmetaller ur bad och hartser

ESG återvinner de ädelmetaller som finns i guld-, silver-​, platina-​, palladium-​ och rodiumbad på uppdrag åt kunder.

 

Vi kan även återvinna guld, silver, platina, palladium och rodium ur galvaniska filter och hartser.

 

Observera att kemikalier endast får transporteras och tas emot av oss i därför godkända behållare med motsvarande märkning. Kemikalier får under inga omständigheter fyllas i förpackningar avsedda för livsmedel eller drycker. Galvaniska bad får av säkerhetsskäl under inga omständigheter skickas med posten.

Fråga efter våra villkor för bearbetning och transport av farligt gods via e-post eller per telefon under +49 7242 9535177.

Recycling von Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium Bädern und Harzen aus der Edelmetallgalvanik
Recycling von Bädern und Harzen aus der Edelmetallgalvanik